Tiina Aaltonen

Terapiapalvelut

Lasten ja nuorten psykoterapia

Psykoterapia on yleensä 1 – 2 kertaa viikossa toteutuva määrämittainen jakso, jonka aikana asiakkaan on mahdollista pohtia ongelmiaan, huoliaan, vaikeita kokemuksiaan sekä vahvuuksiaan yhdessä terapeutin kanssa. Psykoterapiassa tärkein asia on turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Keskustelemisen lisäksi tämä voi toteutua lasten- ja nuorten terapioissa myös toiminnallisesti, kuten leikkimällä, pelaamalla, piirtämällä, askartelemalla tai tekemällä erilaisia harjoituksia yhdessä. 

Lapsen ja nuoren terapioihin liittyy aina yhteistyö vanhempien kanssa yhteisesti sovitulla tavalla.  

Lue lisää aiheesta

Vanhempien ohjanta

Vanhempainohjauksen tavoite on lisätä vanhempien ymmärrystä oman lapsensa käyttäytymisestä ja sen haasteista. Vanhempia autetaan vahvistamaan suhdetta lapseen sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Vanhempainohjanta tukee myös vanhempien omaa jaksamista.

Vanhempainohjaus on myös oleellinen osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Kun lapsi käy terapiassa, vanhemmat tekevät myös työtä terapian onnistumisen eteen. Näin lapsen terapiasta saadaan paras mahdollinen hyöty koko perheelle.

EMDR-terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on silmänliikkeisiin perustuva, varsinkin traumaterapiassa käytetty hoitomenetelmä. Sen tarkoituksena on auttaa potilasta selviämään jostain psyykkisestä traumasta, joka saattaa edelleen painaa mieltä ja häiritä ihmisen normaalia elämää. Menetelmän on kehittänyt kalifornialainen psykologi Francine Shapiro.

EMDR-menetelmässä muistikuvia neutraloidaan ja muutetaan ohjattujen silmäliikesarjojen tai muun ns.bilateraalisen ärsykesarjan kautta. Hoidon toteuttamiseen kuuluu kahdeksan vaihetta. Hoito alkaa asiakkaan hoidon suunnittelemisesta.

EMDR-terapia sopii hyvin niin lapsille kuin aikuisillekin.

Lue lisää EMDR-terapiasta.

Työnohjaus

Työnohjaukset voivat toteutua joko yksilö- tai ryhmäohjauksina. Työnohjaukset ovat suunnattuja asiakas/potilas- työnohjaukseen ja/tai työnohjattavan oman jaksamisen ja kehittymisen tukemiseen. Työnohjauksessa on mahdollisuus pohtia omia ajatuksia, työn sisältöjä ja oman työn sekä itsen kehittämistä.